Shimon Peres – President van Israël

https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-3-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-4-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-5-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-6-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-7-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-8-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-10-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-11-BEW.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-9-BEW2.jpg
https://www.ingeteeuwen.nl/wp-content/uploads/2017/05/Peres-1-BEW.jpg

Shimon Peres – President van Israël

Title:

Description:

Shimon Peres – President van Israël

Shimon Peres, president van Israël. Hij was de 9e president van Israël van 2007 tot 2014. Teeuwen interviewde de president in de Presidents Residence in Jeruzalem mei 2013.

Category
Director, Interviewer